کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

ماه ...

         

           

      

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢