کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نامه ...

           

                

      

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢