کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بند ...

        

        

       

       

(عکس از Jamie Ibarra)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢