کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نا ...

        

        

           

        

(عکس از pawel matys)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢