کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

عمر ...

        

        

       

      

(عکس از Petr Lett )

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢