کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

قصّه ...

 

              

                   

                   

                                      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢