کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

سیلی ...

           

                 

        

           

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢