کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

قیامت ...

          

               

         

             

               

                 

(منیع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢