کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نزدیک ...

              

                

         

      

(عکس از  Tasos Fotakis )

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢