کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

داغ ...

          

         

        

         

(عکس از Benoit Courti )

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢