کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

درد ...

         

          

        

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢