کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

من ...

          

             

         

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢