کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

چاره ...

          

           

           

                

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢