کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

قامت ...

            

                    

         

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢