کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

جان ...

                       

           

            

      

(عکس از Federica Santolamazza )

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢