کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بی چاره ...

         

             

         

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢