کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

کوچه ...

               

                  

       

 

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢