کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

آرزو ...

               


            

             

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢