کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

گلزار ...

           

               

            

 

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢