کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

مهر ...

          

           

         

      

عکس از Uwe Eischens

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢