کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

ترس ...

     


        

           

            

             

 (منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢