کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دلتنگی ...

                 

              

          

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢