کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تنهائی ...

        

           

           

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢