کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بیراهه ...

          

               

      

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢