کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

جبر ...

            

            

         

 

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢