کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

پائیز ...

   

      

      

  

(عکس از Gogozeyo)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢