کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

انتظار ...

        

        

       

      

(عکس از Selin Geniş )

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢