کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بُغض ...

          

               

        

              

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢