کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

یک دو سه ...

               

                  

               

                    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢