کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

قاصدک ...

          

            

     

               

عکس از Andrew S Gibson

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢