کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تعریف ...

           

             

           

  

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢