کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نیست ...

         

                     

       

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢