کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

ناگزیر ...

                    


                  

            

            

               

( منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢