کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

آشنا ...

        

         

      

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢