کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

عطر ...

        

        

       

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢