کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

پرواز ...

        

                  

      

         

(عکس از امیر جعفری)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢