کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

ذکر ...

    

        

         

           

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢