کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

فاصله ...

          

         

            

            

(عکس از هیچکده)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢