کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

قرار ...

    

      

         

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢