کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

پریشانی ...

     

           

      

           

(عکس از Mark Slagowski)

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢