کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

زخم ...

     

             

  

                

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢