کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

درمان ...

               

                       

 

        

(منبع عکس مشخص نبود)          

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳