کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تقصیر ...

    

      

    

   

(عکس از Hegel Jorge )

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳