کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

حسرت ...

         

              

          

       

(عکس از AJ Baxter)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢