کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

مُزدور ...

             

               

                          


         

              

               

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢