کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

حقیقت ...

     

         

    

     

(عکس از Mirjam Appelhof )

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳