کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بهار ...

    

          

 

    

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳