کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

شاهد ...

     

         

           

     

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳