کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

شراب ...

        

           

             

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳