کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

کاش ...

      

       

   

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳